Hillerød Hospital - Genfødsel

Udfordringen

I 2005 havde Gynækologisk-obstretrisk afdeling på Hillerød Hospital et stort overforbrug på 15-18 millioner i forhold til et budget på 110 millioner. Det gjorde det svært for afdelingen at fungere optimalt.  Udfordringen var derfor: Overhold budgettet!

Interview med Annelise Bertelsen

 

 

Forløbet

Qeep hjalp og coachede afdelingens ledere igennem forløbet. Lederne satte mål og ved ugentlige resultatmøder blev der fulgt tæt op på dem.

Gammel vane

Patienterne blev tilgodeset, men budgettet ikke overholdt. Det førte til overforbrug.

Ny adfærd

Vores opgave er at tilgodese alle patienters behov, indenfor det budget der er tildelt. Sådan begyndte alle på hospitalet at tænke. Proaktiv planlægning og opfølgning på vikarudgifter, materialeforbrug, belægning, osv. sikrede, at personalet tog ansvar for såvel patienttilfredshed som budgetoverholdelse.

Resultatet

  • Budgetunderskuddet på 15 % blev vendt til et overskud
  • Sygefraværet blandt personalet blev bragt ned med 2%
  • Ventelisterne blev afkortet med 12%

Det urealistiske mål

Det forventede underskud på 15 millioner gjorde det svært for afdelingen at fungere optimalt. Derfor satte lederne i afdelingen som mål at fjerne underskuddet.

Organisationen

Hillerød Hospital er hospital for 310.000 mennesker i Nordsjælland. Gynækologisk-obstetrisk afdeling tager sig af undersøgelse og behandling af gravide og fødende, behandling af barnløse par og kvinder med sygdomme i underlivet. Afdelingen har 283 ansatte.

Urealistisk Mål:
At fjerne underskuddet og nedbringe ventelisterne

Opnået Resultat:
Overskud og kortere ventelister

Løsning:
Performance Management Program – Overhold budgettet

Resultatet

  • Budgetunderskuddet på 15 % blev vendt til et overskud
  • Sygefraværet blandt personalet blev bragt ned med 2%
  • Ventelisterne blev afkortet med 12%

Citat:

”I starten syntes jeg jo, det var skide-irriterende, for de var enormt vedholdende. Og de ting der var planlagt med møder osv. gik de ind og forstyrrede på nogle punkter. Men efterhånden kunne vi jo godt se, at det var en kæmpe hjælp for os til at køre den proces. For som sundhedsfaglige personer er vi tilbøjelige til at sige: ”patienterne først!””

- Oversygeplejerske Annelise Bertelsen.