Vore ydelser

Her har du hemmeligheden.

Ifølge den seneste forskning skal der tre ting til for at slippe en organisations fulde potentiale løs; vertikal integration, horisontal integration og handling. Qeep® har gennem de seneste ti år udviklet QeeProcess®, som tager fat på de tre dimensioner. Fuldt integreret, skalerbart og med en holistisk tilgang, drives processen mod det ultimative resultat-spring.

QeeProcess® (registreret som varemærke i Europa og USA) er baseret på 20 års forskning med omfattende case-studier i mere end 100 virksomheder. QeeProcess® er udviklet og implementeret i et internationalt forretningsmiljø.

QeeProcess® er den bedste vej til at skabe hurtige resultater og langsigtede ændringer. Det sker ved at bruge hele potentialet i Qeeps resultatarbejde, sætte mål og gennembruds-design samt ved at definere KPI'er og ledende succes-indikatorer. Sådan bør Performance Management gennemføres.

Forretningsgange er med til at integrere en organisation og sikre, at tingene sker. Men designet af dem er også helt essentielt for, om virksomheden opnår succes. Mange gange er processerne allerede til stede, og i de situationer er vores rolle at slippe det fulde potentiale løs inden for de eksisterende strukturer. Andre gange er vi nødt til at redesigne organisationen og dens processer for at kunne nå det fulde potentiale i forretningen.

Vores proces-designere, er alle eksperter på deres område og bruger systematikken i QeeProcess® i deres designarbejde. Det sikrer et robust design og en hurtig implementering. Udover at designe og implementere forretningsgange, redesigner og implementerer vi også den fundamentale informationsarkitektur og de processer, som driver innovation i din virksomhed.

Arbejdet med informationsarkitekturen skal sikre organisationens tilgang til relevant information samt det optimale samspil med forretningsgangene. Tydelige og resultatorienterede Service Level Agreements (SLA) mellem afdelinger indenfor og udenfor organisationen koblet til forretningsgange og systemkrav er grundlaget for et effektivt og resultatorienteret forandringsarbejde. Typiske organisatoriske forandringsprocesser, hvor informationsarkitekturen er central, er design og rol-out af CIO-Office, outsourcing, off-shoring og on-site løsninger.

Vi bruger QeeProcess® til at sikre effektiviteten og til at facilitere en kultur af strategiske spring og gennembruds-tankegang. Dette involverer implementering på alle niveauer. Det kræver commitment til forandringer, og commitment til at udfordre paradigmer samt nødvendige strategiske spring.

Innovationsarkitektur er nøglen til succes i det lange løb. Det er det, som vi i QeeProcess® kalder paradigmeskift, gennembrudstænkning og pionerarbejde. Det resultat, som opnås ved udvikling og vidensdeling, er afhængig af det niveau innovationen har nået organisatorisk og kulturelt i virksomheden. Udvikling af viden og samarbejde starter altid med en innovation på mikro- eller makroniveau, som driver informationsdeling, det videre samarbejde og konceptualisering.

Det kræver fokus, tydelighed, energi og en sammenhængende kommunikation og tænkning at drive innovation på så højt niveau. Vertikale og horisontale strukturer skal være i harmoni. Kulturelle aspekter som en veludviklet social kapital og tilpasning til nye ideer er essentielt. Dette kan ikke gøres uden løbende fokus på kommunikation på alle niveauer og i alle del af organisationen. Vore specialister tilbyder det, vi kalder Innovations Arkitektur - en måde at designe og afstemme din organisation til at acceptere og generere en høj grad af innovation.

Vil du høre mere?

Kontakt os på Qeep Consulting så fortæller vi dig mere om hvordan du kan skabe succes og resultat i din virksomhed.

Kontakt Qeep