Performance Management

Ifølge den seneste forskning skal der tre ting til for at slippe en organisations fulde potentiale løs; vertikal integration, horisontal integration og handling. Qeep® har gennem de seneste ti år udviklet QeeProcess®, som tager fat på de tre dimensioner. Fuldt integreret, skalerbart og med en holistisk tilgang, drives processen mod det ultimative resultat-spring. QeeProcess® (registreret som varemærke i Europa og USA) er baseret på 20 års forskning med omfattende case-studier i mere end 100 virksomheder. QeeProcess® er udviklet og implementeret i et internationalt forretningsmiljø. Sammen med coaching, mål og gennembruds-design, definition af KPI'er og ledende succes-indikatorer, er QeeProcess® den ultimative vej til at generere hurtige resultater og langsigtede ændringer.

Vores arbejde starter altid med en samtale om muligheder, paradigmer, udfordringer, de kritiske faktorer for at skabe resultater, prioriteter og engagement i organisationen.

Hvad er det, som ser umuligt ud i dag, som hvis det kunne gennemføres, dramatisk kan forbedre dine resultater?

Allerede det første møde er produktivt, og derfra tager vi det til et endnu højere niveau med vores Qeep® Result PocessTM

Qeep® Resultat Proces er designet til at skabe de bedst mulige resultater både på kort og lang sigt og på alle niveauer i organisationen.

Qeep® Resultat Proces og Resultat arbejde

Bidrager direkte ved at skabe ekstraordinære resultater gennem en forbedring af virksomheders og ansattes evner til at skabe resultater.

Mål

En Result Process bidrager direkte til at nå virksomhedens mål og gennembrud ved at forbedre medarbejdernes evner til at skabe resultater. Det indledende arbejde sætter operationelle mål og identificerer de færdigheder, der skal til for at skabe resultater. Det er grundlaget for resultatprocessen.

Hyppige Qeep resultat-møder og implementering af Qeep teknologi sætter turbo på resultaterne og iværksætter gennembrud. Implementeringen sker som regel over en længere periode, typisk 1 til 3 år afhængig af omfanget af gennembruddet, virksomhedens størrelse og - udfordringer.

Sådan virker Resultat Proces

Indledende fase: Vi nedsætter et projekt-team, som består af repræsentanter fra Qeep og kunden. Teamet fastsætter målene og fastlægger metoder til at måle resultaterne. De udarbejder en detaljeret plan og skaber rammerne for en succesfuld implementering.

Forberedelse og løbende coaching

Ledere og chefer har en central rolle i at sikre, at resultatprocessen bliver en succes. De forberedes derfor grundigt, før processen startes.

Sideløbende med resultatprocessen gennemføres en række coachingmøder. Formålet er at øge lederens evner til at skabe resultater, udvikle systemer, implementere, sikre opbakning og udvikle sine medarbejderes kompetencer i alle faser af processen. Opfølgning og overførsel af viden sikrer, at arbejdet får virkning også på lang sigt. Det sker ved at indarbejde den strukturerede tilgang til resultater i hele organisationen. Efter projektet kan ledere og medarbejdere selvstændigt arbejde med Result Process - og dermed skabe stadig bedre resultater.

Fordele og udbytte af Resultat Proces

 • Den høje Return On Investment sikrer hurtigt og stort udbytte
 • Den gennemprøvede proces og Qeeps erfarne medarbejdere giver lav risiko, selv i nedgangstider
 • Integration af Performance management systemer som muliggør frekvent opfølgning på de vigtigste KPIer
 • Gennem personlig coaching skræddersyr vi processen, så den passer til din organisation
 • Medarbejderne udvikler vigtige kompetencer - og såkaldte QeeSkills - hvilket sikrer, at de fremover gør de rigtige ting
 • Banebrydende teknologi baner vej for større kreativitet, innovation og epokegørende tanker og handlinger
 • Den løbende opfølgning på resultater sikrer såvel kontinuitet som adfærdsændringer
 • Det er ledere fra kundens organisation, som driver processen. Det sikrer ejerskab og ansvarsfølelse
 • Processen indbygges permanent i organisationen, hvilket muliggør resultater på stadigt højere niveau
 • Investeringen baseres på ROI og engagement


Læs mere om at at drive resultatprocessen


Qeep® Mulighedsarbejde

Identificerer muligheder og forhindringer for gennembrud og skaber et grundlag for ekstraordinære resultater.


Qeep® Mulighedsarbejde er interessant for virksomheder, som vil nå ekstraordinære resultater og gennembrud. Disse virksomheder og deres ledere vil nå mere end blot gennemsnitlige resultater på deres forretningsområde. De har en stærk vilje til at bryde med gamle handlemønstre og begrænsninger. Nøgleord er handlekraft og hurtighed. De sætter ofte forbedring af forretningsmetoder og -processer på dagsordenen, og de ønsker at udvikle deres medarbejdere og udbygge de færdigheder, som vil bringe organisationen op på et højere niveau.

Qeep® tilbyder disse virksomheder et "mulighedsmøde" - et kraftfuldt værktøj i virksomhedens strategiske arbejde. Det gør det simpelt at identificere muligheder for gennembrud og veje til store resultater.

Mål

Målet er at afdække muligheder, mulige gennembrud og identificere forhindringer. Nogle gange er udfordringerne helt tydelige, men ofte er de vigtigste utroligt vanskelige at identificere uden brug af vores værktøjer. Konkrete action punkter, taktikker og strategier defineres ved, hvordan man realiserer de identificerede mål og gennembrud.

Nogle gange er de ikke tydelige. Det er altså vigtigt at identificere, hvordan man finder disse mål.

Qeep® Mulighedsarbejde og Mulighedsmøder

 • Opgørelse og analyse af muligheder
 • Vurdering af muligheder, gennembrud og lineær resultatforbedring
 • Identifikation af kritiske faktorer for resultater
 • Etablere et niveau af ansvarlighed og ansvarsfølelse
 • Virksomhedens kultur og ledelse vurderes
 • Forståelse for kommunikationsdynamikker og fortolkninger
 • Anbefalinger og udkast til gennembrudsfacillitering og resultatprocessen

 

Læs mere om, hvordan Qeep® Mulighedsarbejde virker

Vil du høre mere?

Kontakt os på Qeep Consulting så fortæller vi dig mere om hvordan du kan skabe succes og resultat i din virksomhed.

Kontakt Qeep